homevoor & naaanpakopdrachtgeverscontact

HET SCHOONE BOEK werkte in opdracht van de Gemeentemusea Arnhem,
ECT Europe Container Terminals te Rotterdam en diverse particulieren.

Als freelancer werkte Akke Houtsma voor Restauratieatelier Jos Schrijen,
Broekens en Fleischer en KOP Papierrestauratie, beide gevestigd te Nijmegen.