homevoor & naaanpakopdrachtgeverscontact

Alles van waarde is weerloos’
HET SCHOONE BOEK restaureert boeken met respect. Kostbare en oude uitgaven of boeken die op een andere manier een bijzondere waarde hebben. Doel is dat het object een harmonieus geheel wordt en functioneert zoals gewenst. Soms kan volstaan worden met een conserverende behandeling.

Achtergrond
HET SCHOONE BOEK is in het leven geroepen door Akke Houtsma. In 2004 begon zij met handboekbinden en volgde aansluitend de opleiding Boekrestauratie aan het Nationaal Archief te Den Haag. Ze is secretaris van de sectie Boek, Papier en Fotografische Materialen van de vereniging Restauratoren Nederland, waarbij HET SCHOONE BOEK is aangesloten.

De naam HET SCHOONE BOEK is geïnspireerd op de gelijknamige publicatie (1935) van
A.A.M. Stols. Hij was typograaf en uitgever van prachtig uitgevoerde boeken van o.a. Vasalis, Menno ter Braak, J. Slauerhoff en over S.H. de Roos.

Er wordt gewerkt aan…